Zonder innovaties kunnen productiviteitsverbeteringen, duurzame ontwikkelingen en kostenbesparingen niet worden doorgevoerd. Binnen de industrie worden innovaties steeds complexer, omdat we veel producten in lage lonen landen produceren en de markt zich steeds verder geografisch verspreidt. Dit geldt ook voor diensten waarbij technologische ondersteuning noodzakelijk wordt. Alleen door projectmatig te werken in multidisciplinaire innovatieteams kan deze complexiteit teruggebracht worden voor het versterken van het waarden-netwerk.

Het 'Praktijkhandboek Innovatiemanagement' geeft aan hoe men op praktische wijze een innovatieprocedure kan opstellen conform de ISO 9001 norm, waarbij de beginselen van Design for Lean Six Sigma prominent aan de orde komen. De mogelijkheden om kosten te besparen en aan kwaliteit te winnen, wordt van alle kanten belicht. Ook wordt uitgelegd hoe men met andere partijen kan samenwerken om gezamenlijk tot een innovatie te komen. Hierdoor is men in staat om projecten succesvol te doorlopen met lagere kosten en een kortere time-to-market. Het resultaat van deze methodologie zal ISO 9001, Design for Lean Six Sigma en Duurzaamheids Strategieën (MVO) naadloos ondersteunen. Daarnaast wordt op een praktische wijze aandacht geschonken aan persoonlijke vaardigheden, zoals het maken van capaciteitsplanningen, het werken met projectplanningsoftware, het definiëren van een Programma van Eisen (PvE) en onderwerpen die belangrijk zijn bij onderhandelingen met leveranciers en (handels-)partners. Naast praktische tips is ook een hoofdstuk gewijd aan Case-beschrijvingen en een hoofdstuk om u te inspireren over mogelijke duurzame innovatierichtingen.

Praktijkhandboek Innovatiemanagement is geschreven voor iedereen die zich bezighoudt met innovaties, in het bijzonder voor Kwaliteitsmanagers, MT-leden, Marketingmanagers, Productiemanagers en Projectmanagers. Verder is het boek geschikt voor studenten Industrieel Ontwerpen, Commerciële Economie en Bedrijfskunde. Deze uitgave wordt ook gebruikt in cursussen en workshops op het gebied van Design for Lean Six Sigma voor speciale doelgroepen waaronder Industrie, Vraaggestuurde Zorginnovatie of (Publieke) Diensteninnovatie.

U wordt in deze uitgave begeleid om Design for Lean Six Sigma, ISO 9001 en duurzame ontwikkeling in uw innovaties te implementeren. Er is ook in een Engelse vertaling beschikbaar.

Recensies...

"Dit praktijkboek geeft een goed en degelijk inzicht in de opbouw en samenhang van vele begrippen, principes en methoden in productontwikkeling. Ook de achterliggende redeneringen worden bondig toegelicht zodat een helder en compleet beeld ontstaat, aangevuld met interessante praktijkcases. Voor alle betrokkenen biedt dit de noodzakelijke bron om met elkaar op dezelfde manier over productontwikkeling te denken.
Dit sterke punt is gelijk ook de zwakte; net als je denkt daar wil ik meer over weten dan gaat het boek verder met het volgende onderwerp. Het vroegtijdig betrekken van verschillende soorten gebruikers of betrokkenen uit de gehele keten en de verschillende disciplines krijgt goede aandacht. Maar hoe je dan de communicatie tussen bijvoorbeeld een ontwerper en een electronicus stimuleert en stuurt? Wellicht een kans voor een vervolg op dit goede overzicht. Mijn conclusie: Dit goed en helder geschreven boek is verplichte kost voor alle medewerkers op ontwerp- of ontwikkelingsafdelingen.
"

- Alexander Groenewege,
Ontwerper Alexander Groenewege Industrial Design (AGID)
Singelstraat 19/20, Delft, Nederland

"I believe DFSS project managers for manufacturing industries would certainly benefit from reading this publication, in particular companies that are relatively new in their implementation for Six Sigma and who just discovering the value of prevention in new product development (DFSS opportunity). I thoroughly enjoyed the concepts and examples given by an expert in the field of Innovation Management and DFSS. I would highly recommend this book for any practitioner in the area of Lean Six Sigma and Design for Six Sigma."
- Robert W. Clarke,
President of XONITEK Corporation
20-24 Wall Street, Binghamton, NY 13901, USA

"Good work! This book gives a nice, high level overview. Certainly risk management had some new points. The link with ISO makes it very useful for people with whom that is a priority."
- John Bicheno
, Founder of MSc in Lean Enterprise - University of Buckingham and
Author of 'The Lean Toolbox: The Essential Guide to Lean Transformation'.
Buckingham, UK

"I thoroughly enjoyed reading this handbook as it was very well thought out. I'm unaquainted with Six Sigma however I was able to gain a clear perspective of what it entails due to the way in which the author shared her insight and experience."
- Jason Weber
, Global e-Commerce and Digital Marketing Executive
New York, USA

"This book is well organised, logical and offers a clear blueprint within the context of the subject and would be a good reference for someone looking to implement."
- Robert (Bob) Smith, Managing Director
Verus Parfum Ltd, UK

 

Praktijkhandboek innovatiemanagement

Procesopzet coform ISO 9001 en Design for Lean Six Sigma

ISBN 978-90-815889-1-1

Inzage 2012© editie

Het "Praktijkhandboek Innovatiemanagement; Handleiding voor procesopzet conform ISO 9001: 2008 en Design for Lean Six Sigma" kent nu al wegens succes een vijfde herziene digitale uitgave ©2012 in ebook-vorm. U kunt deze lezen met uw laptop, iPhone, iPad, Sony of vele andere typen e-readers.Dit boek is leverbaar bij Google Play,en iManagementboek.nl