praktijkhandboek innovatiemanagement

 
 

Zonder innovaties kunnen productiviteitsverbeteringen, duurzame ontwikkelingen en kostenbesparingen niet worden doorgevoerd. Binnen de industrie worden innovaties steeds complexer, omdat we veel producten in lage lonen landen produceren en de markt zich steeds verder geografisch verspreidt. Dit geldt ook voor diensten waarbij technologische ondersteuning noodzakelijk wordt. Alleen door projectmatig te werken in multidisciplinaire innovatieteams kan deze complexiteit teruggebracht worden voor het versterken van het waarden-netwerk.


Meer ...

 

Design Lean Six Sigma - ISO 9001

ACTIVITEITEN


INTERIM

Innovatie Management

Procesinnovatie

Marketing/Technologie Strategie

New Business Design


PRODUCTEN

Boeken

Cello Kruk


KWALITEIT

Design for Lean Six Sigma

ISO 9001


PARTNERS

Hogeschool Rotterdam

Team Lean Six Sigma

Restauratie-achitect


Presentaties

Lezingen

Schilderijen

Contactgegevens

Download Business Card