Producten moeten tegenwoordig steeds beter aansluiten op veranderende eisen vanuit de markt en vragen daarom om continue kwaliteitsverbetering en periodieke innovatiesprongen. Tegelijkertijd mag hierbij niet uit het oog worden verloren welke invloed dit heeft op het intern functioneren van de onderneming. Productontwikkeling geeft immers vorm aan de ondernemingsprocessen, die op hun beurt weer het uitgangspunt vormen voor verdere kwaliteitsverbetering. Cordia geeft in dit boek aan waaraan de hierbij van belangzijnde strategische beleidskeuzen binnen het kader van het integraal productbeleid moeten worden gebracht.In deze uitgave wordt uitgebreid aandacht gegeven aan het opstellen van een functioneel Programnma van Eisen, zoals gedoceerd wordt aan verschillende Universiteiten.


Meer...

Voor iedere manager, die invoering van integraal productbeleid en integrale productontwikkeling overweegt is dit boek een onmisbaar instrument. Het laat zich lezen als een pragmatische handleiding en toont het belang van kwaliteitsverbetering tijdens innovatieprocessen door middel van integraal productbeleid. Specifieke aandachtspunten zijn: Minimale kostprijzen door minimale beheers-, productie-, logistieke- en initiële kosten. Meer commercieel voordeel door vervroegde productintroducties, Hogere rentabiliteit door het hoge innovatieve gehalte van productontwikkelingen. Een eenduidig allesomvattend definitiesysteem, Een goede vormgeving van het product, zonder kostprijsconsequenties. Lagere financieringslasten van de operationele activiteit en kortere productiedoorlooptijden.

Produktrealisatie

kwaliteitsverbetering door innovatie

ISBN 90-14-05109-3
Uitgeverij Samson Bedrijfsinformatie-Alphen a/d Rijn 1994

Gratis Download!