Header image  

Het Seminar van 17 februari jl. bij U op lokatie als implementatiestart?
 
line decor
  
line decor
 
 
 
 
 


 
"Het gaat om de dingen anders doen, je door de klant laten leiden, bedenken wat ie wil, het doen, en het effectief en efficiënt doen, voor managers die nu nog niet tevreden zijn, maar vinden en geloven dat het anders en beter moet en kan!!"

 

SEMINAR

Zorg is volop in beweging. De krapte op de arbeidsmarkt en de stijgende zorgvraag door vergrijzing vragen om innovatieve antwoorden. Ook budgetten staan onder druk, waardoor een integrale visie op vernieuwing urgent wordt. Alleen belemmeringen wegnemen is onvoldoende om organisaties duurzaam op de toekomst voor te bereiden. Design for Lean Six Sigma (DfLSS), bekend vanuit de industrie, biedt kansen om uw organisatie te analyseren vanuit het cliëntperspectief op waardecreatie. Implementatie van vraaggestuurde innovatie wordt door DfLSS beheersbaar.

Het resultaat: Kansrijke innovatie en eenvoud in processen.

 

PROGRAMMA

13.00 -13.30 uur Ontvangst met broodje
13.30 -13.40 uur Welkom
door dagvoorzitter

13.40 -14.15 uur Vraaggestuurde Zorginnovatie
door Bob Fetter

Cliëntvisie op de markt, vraag en vraagsturing in de Zorg als antwoord op het enkel optimaliseren van het aanbod. Maatschappelijke trends en noodzaak voor innovatie in de Zorg.
14.15 -14.50 uur Lean en Six Sigma in de Zorg
door Adriaan Mulder

Lean, Six Sigma, Lean Six Sigma, succes cases en de betekenis voor de Zorg.
14.50 -15.10 uur Pauze
15.10 -15.45 uur Procesinnovatie, Technologie en Design for Lean Six Sigma als antwoord op nieuwe ISO 9001 norm
door Anneloes Cordia

De rol van technologie bij innovatie in de Zorg. Ontwikkeling en implementatie van een visie met Design for Lean Six Sigma.
15.45 -16.30 uur Workshop Implementatie
Nieuwe ideeën binnen de contouren van Design for Lean Six Sigma en hun mogelijke uitwerking; waarmee te beginnen (stappenplan) en wat moeten de uiteindelijke doelen zijn.
16.30 -17.00 uur Forumdiscussie o.l.v. de dagvoorzitter
De uitkomst uit de workshops en de reactie van het forum met experts
17.00 -17.45 uur Netwerkborrel

 

INFORMATIE

Wilt u informatie om een soortgelijk Seminar of Workshop te organiseren bij U op lokatie als kennismaking en mogelijke start om ISO 9001 en Design for Lean Six Sigma bij uw organisatie in te voeren, stuur dan een mail aan ir Anneloes Cordia

Lees als kennismaking het essay "Invloed Arbeidsproductiviteit op Concurrentiepositie". Hoewel dit essay is geschreven voor de maakindustrie, ziet u de overeenkomsten in misverstanden en doelstellingen binnen de Zorg, waardoor de noodzaak voor een integrale aanpak nog duidelijker wordt.

 

 

 
 


 
Sprekers:
Bob Fetter
is managing partner van Intersumma, consultants in commercial control, en verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam en daar onder andere verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het innovatie en internationalisatieprogramma. Gedreven door klantgerichte innovatie, toekomst en mensen. Zie ook www.intersumma.com

Anneloes Cordia
is Lector aan de Hogeschool Rotterdam en leidt het programma "Technology for Care" bij het Instituut Engineering en Applied Science. Daarnaast heeft zij haar eigen adviespraktijk om innovatiekansen sneller te kunnen implementeren en is landelijk bekend door haar boek "eHealth voor zorgprocesinnovatie", "Praktijkhandboek Innovatiemanagement" en als mederedacteur van het boek "Langdurende Zorg en Technologie". Haar motto is dat het streven naar duurzaamheid en kwaliteit complementair aan elkaar zijn. Innovatie zal uiteindelijk voor implementatie moeten zorgen. Zie ook www.productrealisatie.nl

Adriaan Mulder
is oprichter van TEAM Lean Six Sigma, een opleidings- en adviesbureau op het terrein van Lean en Six Sigma. Hij is in Nederland sinds het eerste uur betrokken bij veel grote Lean Six Sigma initiatieven waaronder KPN, Shell en Philips. Zijn drijfveer is om meer organisaties bekend te maken met Lean Six Sigma als succesformule voor betere en eenvoudiger processen. Hierdoor kan men talent ontsluiten met meer arbeidsvreugd naast het streven van meetbare resultaatsverbetering. Zie ook www.teamlss.nl