De zorgsector wordt door de hervormingen in het zorgbeleid en eisen uit de markt gedwongen om eHealth toepassingen in haar aanbod op te nemen. De transitie gaat verder dan alleen het moderniseren van de technologische middelen. Het zorgproces zelf zal opnieuw vormgegeven moeten worden om beter te kunnen voldoen aan de cliëntenvraag. Het E-book ‘eHealth voor Zorgprocesinnovatie’ van ir. Anneloes Cordia, expert bij Kenniscentrum Zorginnovatie, heeft als doel eHealth en ICT-systemen in de zorg in verband te brengen met de belangrijke kwaliteitsdoelstellingen zoals doelmatigheid en transparantie. Daarnaast biedt het E-book informatie over de manier waarop organisaties met eHealth hun zorgprocessen kunnen innoveren.


Meer...

eHealth is het gebruik van ICT bij gezondheidsproducten, -diensten en –processen in combinatie met organisatorische veranderingen om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. Het gebruik van eHealth geeft de mogelijkheid een continuüm van zorg te bieden vanuit het perspectief van de cliënt door discipline overstijgende en organisatie overschrijdende samenwerking. Het delen van digitale informatie met eHealth zal leiden tot snellere en betere beslissingen waardoor de effectiviteit van behandelingen toeneemt. Bovendien geeft eHealth de mogelijkheid ondoelmatige activiteiten in te wisselen voor activiteiten die cliënten wel waarderen. Zorgprocesinnovatie ondersteund door eHealth zal de zorgsector niet alleen doelmatiger inrichten maar door transparantie cliëntgerichter worden. Dit zijn belangrijke kernwaarden voor de beoordeling van kwaliteit bij zorgprocesinnovatie. Daarom worden de nieuwe internationale zorgstandaard NEN-EN 15224 (ISO 9001 voor de zorg), de methodieken van Lean Thinking, Six Sigma, de Theory of Constraints en de manier waarop deze samenkomen in de innovatiemanagementtheorie Design for Lean Six Sigma in de ontwerpaanpak voor eHealth systemen betrokken.

In het E-book worden twee casussen beschreven van Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam. In de casussen zijn door onderzoek in samenwerking met het bedrijfsleven, zorginstellingen en wooncorporaties de randvoorwaarden voor het gebruik van eHealth systemen vastgesteld en zijn de systemen ontwikkeld, geïnstalleerd en in gebruik genomen. .

 

eHealth voor Zorgprocesinnovatie

volgens Design for Lean Six Sigma en

ISO 9001 (NEN-EN 15224)

>

ISBN 9789051798616
Rotterdam Univesity Press 2014

Te koop als eboek (epub) bij Google Play Books Managemenboek.nl

Ook kunt U het eboek via email bestellen